KategóriaNapi kártyavetés

Mai Tarot Jóslás, Július 22., Érmék királynője

A földerő feminin energiáinak megtestesülése, és egyensúlya az egyik legédesebb gondviselés, amit ember nyújthat.

Mintha magának a Földanyának a szerető ölelését éreznénk. Erre pedig mi magunk vagyunk képesek. Képesek azáltal, hogy megmutassuk, és képesek azáltal, hogy a feminin oldalukat hasonlóvá formáljuk. Milyen édes is egy társ vagy egy anya, aki így tesz, és milyen édes, ha mi magunk nyújthatunk másoknak szeretettől és jóindulattól meleg biztonságérzetet!

Vajon tisztában vagyunk vele, hogy van egy olyan énünk, amely a mindennapjaiban gyakorlatias, felelősségtudatos, szorgalmas és soha nem vonná kétségbe, hogy jól teszi-e, amit tesz, hanem önmagától értetődően működtet mindent, ami az ő hatásköre alá tartozik?

Alakítsd a földerővel a női-anyai mintáidat, mert vágyott éned és így vágyott kapcsolataid születnek meg általa.

Mai Tarot Jóslás, Július 21., A teremtő erőnk új fordulatot vett…

Az új gondolatoknak rettenetes nagy ereje és jelentősége van.

A Szándékaink új irányt vettek, és a ráhangoltságunk eredményeképpen új gondolatokat vonzottunk magukhoz. Ezek a gondolatok átjárnak, frissességgel és ihletettséggel öntenek el. Meditatív hatása van, ennek a ’felülről érkező’ intuitív erőnek. A teremtő erőnk új fordulatot vett, ahol pedig a teremtő erő fordulatot vesz, ott valóságok dőlnek meg és tűnnek el egy életre az új hullám fényében. Vajon értékeljük annyira a mentális vagy lelki alapú jelenségeket, hogy megtartsuk őket, hogy utánuk eredjünk, és merőben más módszerekkel dolgozzunk?

Igen, mindig azzá kell válni, amiben egyetértesz önmagaddal. Néha előfordul, hogy a kimondott gondolatok erejével háborút indítunk a saját igazságainkért vagy felelőtlen gondolatok következményével szembesülünk, de végül mégis eljutunk arra a helyre, ahol megértés honol. Egy kicsit visszavonjuk magunkat másokból, és egy kicsit másoknak is ki kell vonulniuk belőlünk, mert könnyen lehet a te gondolatod az én gondolatom, a te képzeleted az én álmom.

Mi a saját álmainkat keressük, és azon a helyen fogunk egymásra találni.

Mai Tarot Jóslás, Július 20., Botok ásza

Ha feltesszük magunknak a kérdést, hogy melyik az a folyamat vagy tevékenység az életünkben, amelyben igazán annak érezzük magunkat, amilyenek vagyunk, amiben képesek vagyunk kiterjedni és megérinteni tehetségünket vagy kreativitásunkat, akkor azonnal tudni fogjuk a választ. Olykor elbizonytalanodik az ember, hogy van-e értelme mindezzel foglalkozni.

A Botok Ásza megerősítés abban, hogy az alkotás velünk született képesség, ami a lényegünk, ezért meg kell engednünk, hogy vezessen minket.

Értelme van annak, hogy azt az időtöltés vagy azoknak az embereknek a társaságát válasszuk, amelyben szabadok, áldottak, fesztelenek lehetünk, valamint növelik az életszeretetünket. Ez az életszeretet lendületben tartja az életenergiát, ami örömben táguló, terjedő élményeket húz a közvetlen valóságunka.

Mai Tarot Jóslás, Július 17., Kelyhek apródja

Miért fontos a kedvesség, és hogyan érhetjük el azt?

Alapvetően felebaráti szeret fűz bennünket össze, és természetes, ha gyengédséggel és egy bizonyos kifinomultsággal közeledünk egymás felé. Így igazán jó feltételeket teremtünk, hosszú távú, őszinte kapcsolatok megteremtésére. Te hogyan viszonyulsz magadhoz? Elfogadod a gondolataidat, az érzéseidet, a viselkedésedet, a döntéseidet, a kinézetedet és mindent, ami veled kapcsolatos? Kritikus meglátásaidat el tudod úgy nézni magadnak, mintha egy gyerek lennél? Amit teszel, őszinte tudásból fakadóan teszed. Nem az a cél, hogy másnak látszunk. Egyetlen cél vezérel, hogy végre meg tudjuk érteni magunkat. A gyerekeknek olyan könnyű elnézni mindent, hiszen ők nem sugároznak önítéletet, mert szeretnek mindent, amit tesznek függetlenül mások értékrendjétől. Ebből fakad a valódi szeretet erejének nyitja. Ha nem sugárzunk önítéletet, és eltűnnek az ebből fakadó kedélyállapotok, egy életen át hozzánk tartozó őszinte kapcsolódást teremtünk vágyott életünkhöz.

Ez pedig korántsem látszat, hiszen a vízerő képességei valódi eszközökkel látnak el bennünket, amelyek a valóságot teremtő energiastruktúrát formálják nap mint nap a kifinomultság nemes gesztusai által önmagunk felé. Így, amit magunknak tudunk nyújtani, megkapja más is.

Mai Tarot Jóslás, Július 16., Botok tízes

Nagyon szívesen szenvedünk mások helyett, áldozathozatalunk kiváló, annak ellenére, hogy célját és értelmét nem-igen látjuk.

Az egyetlen, amit érzünk, a stressz. Ha fejlődést és javulást kívánunk felmutatni, akkor hagynunk kell, hogy mások tegyék meg, ami az ő feladatuk. Muszáj megengednünk nekik, hogy ‘hibázzanak’ és saját bőrükön tanulják meg, mivel jár egy folyamat. Emellett magunkat is jobban kell kímélnünk. Minél jobban megmutatkozik a viselkedésünkben az önmagunk iránt érzett moderált tisztelet, annál inkább megérti a környezetünk is, mihez tartsa magát.

Jobban lehet haladni, ha jól érezzük magunkat, és az irány is könnyebben meglátható, ha nem mások szándékai vezérelnek, hanem a sajátjainkkal teremtünk kapcsolatot.

Mai Tarot Jóslás, Július 15., A végeredmény, amire vágysz, már elkészült

Ezen kártya nagy előnye, hogy már elég energiát fektettél bele valamibe ahhoz, hogy a nehézségek dacára ezen az úton tartsd magad és beteljesítsd azt.

Egy folyamat teljesen megváltoztatható azáltal, hogy annak előnyeire vagy hátrányaira teszed a hangsúlyt. A végeredmény, amire vágysz, már elkészült. Nem azért kellene dolgoznod ennyit.

A kérdés inkább az, hogy hajlandó vagy-e megadni a paramétereket arra vonatkozóan, ahogyan önmagadat szeretnéd érezni, miközben teszel valamit vagy amikor bizonyos dolgokat meg kell tenned. Vannak esetek, amikor az egész folyamat arra vár, hogy más folyamat váltsa fel, de van, amikor csak néhány dolgot kell megváltoztatni ahhoz, hogy elég örömet leljünk benne.

Azonban a megváltoztathatatlan megváltoztatása kezdetben mindig azon múlik, hogy megtalálod-e a nyugalmadat az említett folyamattal való kapcsolatodban.

Mai Tarot Jóslás, Július 14. – Kardok kettes

Bátor dolog szembenézni a valósággal, mindazzal, aminek a bekövetkezésétől féltünk eddig.

Olyan ez, mintha éreznénk vagy tudnánk, hogy valami folyamatosan zajlik a háttérben, és azzal is tisztában vagyunk, hogy a vele való találkozásunk mélyen megsebezne minket (talán nem először). Mégis győzött bennünk a lelkierő, és úgy gondoljuk, mi is megérdemeljük másoktól a jót, így talán, amikor kinyitjuk a szemünket, nem is lesz olyan rossz. Nem lesz ott, amitől korábban féltünk, és újra gyarapodásnak indul, amit korábban kiengedtünk a valóságunkból.

Persze némi időbe telhet, míg újra megerősödünk, de már nem bújunk vissza az odúba, hogy várjuk a sötét idő távozását, hiszen a sötét csak azért élhetett idáig, mert elrejtettük a magabiztosságunkat, az önszeretetünket, és a valóság átalakítására irányuló képességeinket. Nincs olyan, ami ne fordulna jobbra, mert a Jó mi magunk vagyunk, így a megoldás csakis akkor lehet ott, ahová szívünk szerint helyeznénk, ha hitünkkel mi is benne tartózkodunk.

Mi vagyunk a megoldás, a fejlődés és a válasz mindenre, amit tapasztalunk.

Mai Tarot Jóslás, Április 21., Lásd meg a legjobbat, amit már kihoztál ebből az állapotból

Észrevettük vagy eléggé értékeljük-e azokat a konkrét eredményeket, amelyeket mi magunk teremtettünk meg erőfeszítéseink árán? Valóban arra tesszük-e a hangsúlyt illetve arra építkezünk, amit saját erőforrásainkból már létrehoztunk önnön becsességünkből, vagy hajlamosak vagyunk több lépést visszalépni és nemkívánatos oldalról közelíteni meg (újra) ezt a helyzetet? A Kelyhek Hármas meghív téged, hogy lásd meg a legjobbat, amit már kihoztál ebből az állapotból.

Talán ez csak a kezdet… talán valami sokkal nagyszerűbb megalkotása vár rád, mint ahogy azt most gondolod is. Mindenesetre stabillá kell tenned a létrehozott alapokat, ha fejlődni kívánsz. Márpedig az élet állandóan arra késztet, hogy fejlődj. Az a te feladatod, hogy a megfelelő irányban tartsd továbbra is a dolgokat. Eredményes és ügyes teremtő vagy. Miért ne lennél efelől rendíthetetlenül biztos?

Mai Tarot Jóslás, Április 20., Kelyhek királynője

Két energiaminőség házasodik ezen a lapon: a vízerő és a feminin aspektus, vagyis a női energiánk kifejezőképességének fejlesztésével megváltoztatjuk életünk női szereplőinek megnyilvánulásait is. Amikor a női oldalunkra többé már nem úgy gondolunk, ahogyan az eddigi női mintáink és vonzásaink kialakulásához vezetett, hanem bevezetünk valami egészen új paradigmát, akkor valóban az egyesülés felé vezetjük a két pólusunkat. A női és férfi aspektusunk egysége a teljességünk, magabiztosságunk és harmonikus kapcsolataink alapvető részét képezi.

Egy olyan női idea bevezetésén fáradozunk, aki önmaga a szeretett jelenség: gyengéd, beszéde lágy, igazán együttérző és megértő, de ami a legfontosabb az érzelmi kiegyensúlyozottság megléte. A Kelyhek Királynőjének álmai rendkívül tiszták, békések, telve lelki értékekkel, ezért sokszor nagyon távol állnak attól a valóságtól, amelyben él. Így meg kell tanulnia megtartani az éppen megélt körülményei közepette vágyainak lényegét.

z egymás iránt kifejezett őszinte kedvesség és az önmagunkhoz fűződő hűség egyensúlypontja az, ahonnan az álmok megvalósulásra találnak.

Mai Tarot Jóslás, Április 19., Tanácsos megfontolnunk, mit tegyünk…

A lap mozgatóerőnket jelképezi: a vágyat, amely a szabadság, a siker vagy az érvényesülés felé hajt.

Merészséggel most a legnehezebb problémát is megoldhatjuk, ha feloldjuk az érzés és a gondolkodás, az akarat és az ösztönök, a vágy és a valóság közötti ellentmondást, hogy az ellentétek segítő erővé egyesüljenek. Amikor a kártya ezzel a lappal válaszol, először saját magunkban kell belső egyezségre jutnunk önmagunkat, terveinket és céljainkat illetően. Tanácsos megfontolnunk, mit tegyünk, nehogy később nagy árat kelljen fizetnünk elhamarkodottságunkért.

Mai Tarot Jóslás, Április 17., Kardok lovagja

A tudatunk és tudatosságunk „épületén” sokféle ablak található. Attól függően, milyen alakú és színű ablakon nézünk ki, a dolgok éppoly formában és színben tűnnek fel. A Kardok Lovagja valóban a saját igazságunk, elhatározásunk és elképzelt kilátásaink útján tart bennünket anélkül, hogy bárkinek az elismerését vagy behódolását fontosnak tartanánk, vagy esetleg anélkül, hogy másokat megbántanánk. Mások választott valósága nem szükséges, hogy befolyással bírjon ránk. Ha a negatív feltevések, ingerlékenység esetleg rosszindulat ablakait választjuk az életre való rátekintésre, konfliktusba sodródunk és állandóan nyugtalanok leszünk.

Ha a támadó hozzáállástól való félelmet választjuk, következetesen ezt a minőséget tartjuk vonzásban, illetve keltjük életre magunkban is. Ha a saját elképzelésünket követjük, és a saját elképzeléseink már annyi örömet jelentenek, hogy többé nem zavar mások cselekedete, az energia csitulni kezd és a levegőerő elindul a kiegyensúlyozódás útján. Ez egy nagyon erős, de szabad erő, ami nem függhet senkitől és semmitől. Ami megállás nélkül megy az ötletei és ideái irányába, amelyek éltetik és értelmet adnak mindennapjainak. Megvan a képessége arra is, hogy szolgálja mindazokat, akik az életünk részei, hiszen a gondolatainkból felépülő hitünknek hatalmas ereje van. Nincs nagyobb szolgálat annál, mint egybekötni a békét és az igazságot a szívünkben, melyek belülről fakadnak, a valódi lényünkből és valódi rendeltetésünkből.

Mai Tarot Jóslás, Április 16.

A fejlődés és siker kulcsa az erős motiváció, önuralom és akarat.

Rajtad múlik, hogyan irányítod az életedet, képes vagy-e legyőzni az akadályokat. Önbizalmad erős, nem tűröd, hogy gátoljanak céljaid elérésében. Szerelmi életed fellendülhet, ha közösen feloldjátok a felmerült ellentéteket és összehangoljátok ellenkező irányú terveiteket. A partnered ugrásra készen áll, a kérdés csak az, hogy feléd készül-e ugrani vagy éppen tőled távolodik el? Mindenesetre változás várható a kapcsolatban. Vesd be minden ügyességedet, hogy legyőzhesd a konfliktusokat és ellentmondásokat. A döntés rajtad áll. A bennünk lévő isteni szikra harcol a bennünk lévő állati ösztönökkel.

A ráció az intuícióval. Az értelem az érzelemmel. Összhangba kell hozni a kettőt, megteremteni a helyes egyensúlyt.  Önmagunkat legyőzni, nehéz küzdelem. Legyőzni a bennünk rejlő gonoszt, igazi diadal.